சிறப்புப் பட்டிமன்றம் – பொங்கல் விழா 2022!


பொங்கல் விழா 2022!

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்!

- நல்ல பயனுள்ள தலைப்பில் தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம், சிங்கப்பூர் மூலம் இணையம் வழியில் கண்டு மகிழ்ந்திட சிறப்புற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாள்: ஞாயிற்றுக்கிழமை 23 ஜனவரி 2022

நேரம்: காலை 10.30 மணி (சிங்கப்பூர்)

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம், சிங்கப்பூர்

WhatsApp Image 2022-01-11 at 15.07.14