75 பவளவிழா பட்டிமன்றம் – விஜய்த் தொலைக்காட்சிப் புகழ் கோபிநாத் வழங்குகிறார்


NEEYA NAANAA GOPI WITH SPEAKERS

தமிழ்மொழி விழா 2013

விஜய் தொலைக் காட்சிப் புகழ் திரு கோபிநாத் வழங்கும்

‘தாய் வழி உறவுகள் அன்பானதா தந்தை வழி உறவுகள் அன்பானதா?

20 ஏப்ரல் 2013 ஐடிஇ காலேஜ் வெஸ்ட், சுவாசூகாங் குரோவ்

75 பவளவிழா விஜய்த் தொலைக்காட்சிப் புகழ் கோபிநாத் வழங்குகிறார்

75slide

20130420_043 20130420_061

1

20130420_086

20130420_220

20130420_224
20130420_107 20130420_150 sponsors