வெற்றியாளர்கள் : தொடக்கக்கல்லூரி மற்றும் உயர்நிலை 3,4,5 மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி (March 2016)


வெற்றியாளர்கள் : தொடக்கக்கல்லூரி மற்றும் உயர்நிலை 3,4,5 மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி (Mar 2016)

தொடக்கக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள்

பெயர்

கல்லூரி

நிலை மற்றும் பரிசு

RAJAGOPALAN DAYANIDHI

SERANGOON JC

FIRST PRIZE S$ 500 Cash

RAJAGOPALAN KALANIDHI

ST ANDREWS JC

SECOND PRIZE S$ 300 Cash

KUMARAVEL VIGNESH

ANGLOCHINESE INDEPENDENT

THIRD PRIZE S$ 200 Cash

PREMKUMAR GANESH

ANGLOCHINESE INDEPENDENT

CONSOLATION PRIZE S$ 50 Cash

VIKAAS ARUNACHALAM

ANGLOCHINESE INDEPENDENT

CONSOLATION PRIZE S$ 50 Cash

S.M.NAHESWARI

TAMPINES JC

CONSOLATION PRIZE S$ 50 Cash

MUKUNTHAN MURUGANANTHAM

TAMPINES JC

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

SHANTINE RAJASINGAM

NANYANG JC

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

ADITYA GURUNATHAN

ANGLOCHINESE INDEPENDENT

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

உயர்நிலை  மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள்

பெயர்

பள்ளி

நிலை மற்றும் பரிசு

SURESH SANGEETH

FUCHUN SECONDARY SCHOOL

FIRST PRIZE S$ 400 Cash

THEORAJAN TERENCE

NUS HIGH SCHOOL

SECOND PRIZE S$ 250 Cash

OF MATHS AND SCIENCE

AYYAPPAN MADHUMITHA

NUS HIGH SCHOOL

THIRD PRIZE S$ 150 Cash

OF MATHS AND SCIENCE

ELUMALAI OVIA

NUS HIGH SCHOOL

CONSOLATION PRIZE S$ 50 Cash

DHARSINE

OF MATHS AND SCIENCE

MARIA IMMACULATE

MARGARET’S SECONDARY SCHOOL

CONSOLATION PRIZE S$ 50 Cash

AARTHI SANTHANAKRISHNAN

NUS HIGH SCHOOL

CONSOLATION PRIZE S$ 50 Cash

OF MATHS AND SCIENCE

RAVI SUSMITHA

SERANGOON GARDEN

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

SECONDRARY SCHOOL

PRITIKA NANDAKUMAR

MARGARET’S SECONDARY SCHOOL

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

SOUNDARARAJAN

NUS HIGH SCHOOL

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

KEERTHANA

OF MATHS AND SCIENCE

HIWASSHINE

SERANGOON GARDEN

CERTIFICATE AND POPULAR VOUCHER

MATHAN KUMAR

SECONDRARY SCHOOL

Photoes student winners_Page_1

IMG_5818 IMG_5815