சிண்டாவுக்கு நிதி வழங்கிட நூல் வெளியீடு


நூல் வெளியீடு: யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்தின் சிறுகதைத் தொகுப்பு ‘உயர்ந்த உள்ளம்’ கவிதைத் தொகுப்பு ‘வளைந்தால்தான் ஒன்று இரண்டாகும்’

நிதி : சிண்டாவுக்கு

 

donation-1

leaders-1

invitation updated

 

Tamil-Murasu-News---25-Dec-2015