பொங்கல் விழா – 2021 சிறப்பு விவாத மேடை நிகழ்ச்சி!


தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் மற்றும் லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் மற்றும் மரபுடைமைச் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் பொங்கல் விழா – 2021 சிறப்பு விவாத மேடை நிகழ்ச்சி! (16.1.21 – 6.30 pm to 8.00 pm SGT)

பொங்கல் விழா – 2021 சிறப்பு விவாத மேடை நிகழ்ச்சி!

Watch the interesting view point from speakers.

Facebook link:
https://www.facebook.com/111616280593063/posts/217927263295297/

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=bYaoeqt8iqg

Image may contain: 1 person, text that says 'தமிழ்ப்பட்டிமன்ற கலைக கழகம் (சീ) Literary Clal LiSHA 1 up LISHA பொங்கல் விழா- 2021 ஐ முன்னிட்டு தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம், லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் மற்றும் மரபுடைமைச் சங்கம் இணைந்து வழங்கும் திரு. கோபிநாத் வழிநடத்தும் "பெற்றோர்கள் இருவரும் வேலைக்குச் செல்வதால் பிள்ளைகளின் குடும்பப் பற்று குறைகிறது அல்லது வளர் கிறது சிறப்பு விவாத மேடை f 16ஜனவரி 2021, சனிக்கிழமை, FACEBOOK ONLINE YOUTUBE ONLINE மாலை 6.30 மணி'