தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் ஏற்பாட்டில் “இதயத்தில் பூக்கட்டும் இலக்கியப் பூ” – இலக்கியப் பேருரை


தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் ஏற்பாட்டில்

‘இளைய தமிழ்க் கடல்’  முனைவர் தேவகோட்டை இராமநாதன் 

அவர்கள் வழங்கும் இலக்கியப் பேருரை

 

“இதயத்தில் பூக்கட்டும் இலக்கியப் பூ”

நாள்: வியாழக்கிழமை 28.05.2020
சிங்கப்பூர் நேரம்: மாலை 5 மணி முதல் 6.30 மணி வரை

கலந்து கொள்ளும் இணையத் தளம்: 

https://global.gotomeeting.com/join/468842325

Access Code: 468-842-325இலக்கியப் பேருரை - இதயத்தில் பூக்கட்டும் இலக்கியப் பூ - 280520 - 4