வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களின் பெரும் சவால் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதே…! பெற்றோரை பராமரிப்பதே…!


TPKK Kalyanamaalai Pattimandram 15 Oct 2022

 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்ச் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் அக்டோபர் 15 மாலை 6.30 மணிக்கு கார்னிவல் சினிமா தியேட்டரில்…!
நிகழ்ச்சியின்
முன் பதிவிற்கு விரைந்து பதிவு செய்யுங்கள்!
http://www.carnivalcinemas.sg/
Tickets Registration Link: