“அன்னையர் திலகம் விருது” அன்னையர் தின விழா – 2022 நிகழ்ச்சிக்காக மே 29ஆம் தேதி காலை 10 மணி சிங்கை நேரம் “சிறப்புத் தமிழ்ப் பட்டிமன்றம்”


தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் ஏற்பாட்டில்
அன்னையர் தினம்-2022 விழாக் கொண்டாட்டம் – அன்னையர் திலகம் விருது மற்றும் சிறப்புத் தமிழ்ப் பட்டிமன்ற நிகழ்வு!
சிறந்த அன்னையர் தேர்வுக்கான தங்களது பரிந்துரையை விரைவாக அனுப்பிட வேண்டுகிறோம்.
நிகழ்ச்சி பற்றிய மேல் தொடர்புக்கு அணுகவும்:
திரு. அருமைச் சந்திரன், PBM: +65 98552961
முனைவர் பா. ராமநாதன்: +65 83321430
திருமதி நபிலா நஸ்‌ரின்: +65 90268601
நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழுவினர்
தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்
சிங்கப்பூர்WhatsApp Image 2022-05-02 at 7.42.48 PM
tamildebateshow@gmail.com