71 பொங்கல் விழா 2013 : திருவள்ளுவர் மிகவும் வலியுறுத்துவது – அறமே! பொருளே! இன்பமே!


திருவள்ளுவர் மிகவும் வலியுறுத்துவது – அறமே! பொருளே! இன்பமே!
தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் presents
71th Pattimandram with LISHA
“Aram Porul Inbam” Which one Thiruvalluvar Emphasises more
The Speakers
Dr N Karvannan & Mr M Sevagan (Aram)
Dr RajiSreenivaasan & Mrs Chitraramesh (Porul)
Dr Dhamodaran & Mrs Gnanamani (Inbam)

The Judge

Venba Pulavar
Mr A K Varadharajan

12 January 2013
Pongal Celebration 2013