99. தேசிய தினக் கொண்டாட்டம் – பட்டிமன்றம் , தொடக்கநிலை மாணவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்புப் போட்டி 0

தேசிய தினக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தொடக்கநிலை மாணவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்புப் போட்டிகளுடன் மாணவர்களால் நடத்தப்படும் ஒரு பட்டிமன்றத்தையும் தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இங்கே தகவலறிக்கை இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் பட்டிமன்றம் எங்களின் 99வது பட்டிமன்றம் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.   பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கை. இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. TPKK competition_Circular_2018 தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் தேசிய தின விழா கொண்டாட்டங்கள் தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவின் ஆதரவில் […]

August11flyerlatest


அன்னையர் தினம் 2018 மாணவர் போட்டிகள் அன்னையர் திலகம் விருது 2018 0

 ( Please click the following links for more details  Competition Details Competition Details Tamil ) அன்னையர் தினம் 2018 மாணவர் போட்டிகள் அன்னையர் திலகம் விருது 2018   ஏற்பாடு தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் அன்னையர் தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் 2018க்கான அன்னையர் திலகம் விருது வழங்கும் விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இத்துடன் மாணவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி, கவிதைப்போட்டி மற்றும் காணொளிப்போட்டிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.   விழா குறித்த தகவல்கள் தேதி – […]

invitation latest11 Mayஅன்னையர் தின விழா 2018 0

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்  வழங்கும் அன்னையர் தின விழா  மாணவர்களுக்கான ஓவியம், கவிதை, காணொளி போட்டிகள்  மற்றும்  மூன்று அன்னையர்க்கு அன்னையர் திலகம் விருது   Please click the following links for more details  போட்டியின் விவரங்கள் (தமிழ்) Competition Details (English) தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்   அன்னையர் தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் 2018க்கான அன்னையர் திலகம் விருது வழங்கும் விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இத்துடன் மாணவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி, கவிதைப்போட்டி மற்றும் காணொளிப்போட்டிகளும் […]


95வது பட்டிமன்றம் – பெரியார் விரும்பியபடி பெண்கள் ஆண்களுக்குச் சமமாக எல்லா வகையிலும் உயர்ந்திருக்கிறார்கள்! உயரவில்லை! 0

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகத்தின் . பெரியாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, மாணவர்கள் பங்குபெறும் பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்தோம். திரு பிமல்ராம் அவர்களின் தலைமையில் நடந்த இந்த பட்டிமன்றம் பலரின் பாராட்டுக்களைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

IMG_5605

SVN_0823

27 Aug 2017 தேசிய தினக் கொண்டாட்டம், மொழிபெயர்ப்புப் போட்டியுடன் பட்டிமன்றம். 0

எங்களின் 94வது நிகழ்ச்சி மாணவர்கள் பங்குபெறும் தேசிய தினக் கொண்டாட்டம் மொழிபெயர்ப்புப் போட்டியுடன் பட்டிமன்றம். கீட் ஹாங் சமூக மன்ற இந்திய நற்பணிச் செயற்குழு மற்றும் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவின் ஆதரவுடன்.   Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email